DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Obecni i nowi członkowie stowarzyszenia proszeni są o wypełnienie deklaracji (deklaracja do pobrania w zakładce dokumenty) i dostarczenie do prezesa, przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan deklaracji). Deklarację osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun.

Skip to content