GRAND PRIX GMINY WRONKI W WARCABACH 64-POLOWYCH

https://facebook.com/events/s/grand-prix-gminy-wronki-w-warc/3643638805893178/

GRAND PRIX GMINY WRONKI

W WARCABACH 64-POLOWYCH

Regulamin – Komunikat Organizacyjny.

I. Cel zawodów:

 • popularyzacja warcabów 64-polowych i propagowanie sportu warcabowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację,
 • integracja mieszkańców gminy Wronki,
 • zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego.

II. Organizator:

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gry Logiczne” we Wronkach,
 • Sołectwo Pożarowo,
 • Urząd Miasta i Gminy Wronki.

III. Termin i miejsce:

 • zawody Grand Prix obejmują 5 niezależnych turniejów rozgrywanych w świetlicach gminy Wronki.
 • turnieje będą rozgrywane w piątki o godz.17:00
 • I turniej 13.10.23r. Pożarowo (rozpoczęcie)
 • II turniej 10.11.23r.
 • III turniej 17.11.23r.
 • IV turniej 1.12.23r.
 • V turniej 15.12.23r. (zakończenie)

IV. Warunki uczestnictwa:

 • w turniejach cyklu Grand Prix mogą brać udział wszyscy chętni,
 • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym,
 • udział w zawodach jest bezpłatny !!!

V. System rozgrywek

 • każdy turniej będzie rozgrywany na dystansie 7-8 rund,
 • w turniejach obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZWarc.

VI. Punktacja:

 • za zajęcie ostatniego miejsca zawodnik otrzyma 1pkt., kolejne miejsca wzwyż to jeden punkt więcej,
 • punkty dla sołectw i osiedli gminy Wronki w poszczególnych turniejach to suma punktów 2 najlepszych reprezentantów (1 w kategorii do lat 13 i 1 w kategorii Open),
 • punktacja końcowa to suma punktów z wszystkich turniejów.
 • przy równej ilości punktów decydują wyższe miejsca w turniejach.

VI. Kategorie wiekowe:

 • Open (rocznik 2009 i starsi)
 • Juniorzy do lat 13 (rocznik 2010 i młodsi)
 • Juniorzy do lat 8 (rocznik 2015 i młodsi)

VII. Nagrody:

 • w każdym z 5 przewidzianych turniejów medale za 3 pierwsze miejsca w kategoriach Open, Juniorzy do lat 13 i 8
 • w klasyfikacji końcowej Grand Prix puchary za miejsca 1-3 w kategoriach Open, Juniorzy do lat 13, 8 i w klasyfikacji sołectw i osiedli,
 • upominki rzeczowe.

VIII. Zgłoszenia:

 • zgłoszenia zawodników i zawodniczek na adres email: luks.wronki@o2.pl , telefonicznie do dyrektora turnieju lub w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów do 15 minut przed zawodami.

IX. Kontakt:

Dyrektor turniejów: Przemysław Maślona tel. 506 152 553 , email: luks.wronki@o2.pl

X. Uwagi końcowe:

 • dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej,
 • organizator zapewnia sprzęt warcabowy,

-udział w turnieju jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez organizatora oraz współorganizatorów i jego patronów i donatorów,

 • zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez LUKS Wronki z siedzibą we Wronkach, w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, klub lub miejscowość),
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w turnieju,
 • dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator,
 • każdy Uczestnik turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content