REGULAMIN

 GRAND PRIX GMINY WRONKI

W WARCABACH 64-POLOWYCH

POD PATRONATEM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

Regulamin – Komunikat Organizacyjny.

I. Cel zawodów:

– popularyzacja warcabów 64-polowych i propagowanie sportu warcabowego,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację,

– integracja mieszkańców gminy Wronki,

– zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego.

II. Organizator:

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gry Logiczne” we Wronkach,

– Urząd Miasta i Gminy Wronki

  • Sołectwo Pożarowo
  • Sołectwo Obelzanki
  • Sołectwo Ćmachowo
  • Sołectwo Nowa Wieś
  • Sołectwo Wartosław

III. Termin i miejsce:

– zawody Grand Prix obejmują 5 niezależnych turniejów rozgrywanych w świetlicach gminy Wronki.

– turnieje będą rozgrywane w piątki o godz.17:00

– I turniej 13.10.23r. Pożarowo (rozpoczęcie)

– II turniej 17.11.23r. Obelzanki

– III turniej 24.11.23r. Ćmachowo

– IV turniej 1.12.23r. Nowa Wieś

– V turniej 15.12.23r. Wartosław (zakończenie)

IV. Warunki uczestnictwa:

– w turniejach cyklu Grand Prix mogą brać udział wszyscy chętni mieszkańcy gminy Wronki,

– przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym,

– udział w zawodach jest bezpłatny !!!

V. System rozgrywek

– każdy turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach wiekowych: Open i Juniorzy do 13 lat na dystansie 7-8 rund,

– w turniejach obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZWarc.

VI. Punktacja:

– za zajęcie ostatniego miejsca zawodnik otrzyma 1pkt., kolejne miejsca wzwyż to jeden punkt więcej,

– punktacja drużynowa: punkty dla sołectw i osiedli gminy Wronki w poszczególnych turniejach to suma punktów 2 najlepszych reprezentantów (1 w kategorii do lat 13 i 1 w kategorii Open),

– punktacja końcowa to suma punktów z wszystkich turniejów.

– przy równej ilości punktów decydują wyższe miejsca w turniejach.

VI. Kategorie wiekowe:

– Open (rocznik 2009 i starsi)

– Juniorzy do lat 13 (rocznik 2010 i młodsi)

– Juniorzy do lat 8 (rocznik 2015 i młodsi)

VII. Nagrody:

– w każdym z 5 przewidzianych turniejów medale za 3 pierwsze miejsca w kategoriach Open, Juniorzy do lat 13 i 8

– w klasyfikacji końcowej Grand Prix puchary za miejsca 1-3 w kategoriach Open, Juniorzy do lat 13, 8 i w klasyfikacji sołectw i osiedli,

– pamiątkowy medal za udział dla każdego uczestnika wręczony na zakończeniu,

– upominki rzeczowe.

VIII. Zgłoszenia:

– zgłoszenia zawodników i zawodniczek na adres email: luks.wronki@o2.pl , telefonicznie do dyrektora turnieju lub w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów do 15 minut przed zawodami.

IX. Kontakt:

Dyrektor turniejów: Przemysław Maślona tel. 506 152 553 , email: luks.wronki@o2.pl

X. Uwagi końcowe:

– dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej,

– gospodarz zawodów zapewnia salę do gry oraz może ufundować dodatkowe nagrody (np. dla najlepszego zawodnika sołectwa),

– organizator zapewnia sprzęt warcabowy,

-udział w turnieju jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez organizatora oraz współorganizatorów i jego patronów i donatorów,

– zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez LUKS Wronki z siedzibą we Wronkach, w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, klub lub miejscowość),

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w turnieju,

– dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator,

– każdy Uczestnik turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content